Dozajlama & Tartım
Dozaj Sistemi

Hammaddeler batch veya continue formda yüksek hassasiyette tartılarak mikser, ekstruder veya benzer üretim makinelerine aktarılır...

BATCH PROSESLER İÇİN REÇETE HAZIRLAMA

Batch dozajlama sistemleri reçete hazırlama ve mikser besleme sistemlerinde en çok tercih edilen yöntemdir. Bu sistemde, hammaddeler batch proses olarak çalışan bir mikser içerisine önceden belirlenmiş miktarlarda, hassas olarak tartılmış olarak alınmakta ve bunlar bir süre karıştırıp boşaltmaktadır. Dolayısıyla mikser öncesinde, reçetede bulunan tüm malzemelerin, kontrol sisteminden girilen miktarlara bağlı olarak hassas bir şekilde beslenerek bir tartı bunkerinde tartılması gerekir. Fabrikanın fiziki durumu tartım bunkerinin mikserin üzerine yerleştirilmesine imkan verirse, hazırlanan bu formülasyon direkt olarak mikserein içine boşaltılır. 
Batch dozajlama sisteminde hızlı ve verimli bir üretim sağlayabilmek için, mikser besleme işlemi bittikten sonra hemen diğer formülasyonun hazırlanması işlemine başlanır ve bu işlem SCADA ekranından girilen tekrar sayısı tamamlanıncaya kadar otomatik olarak devam eder. 

Bunun olabilmesi için malzemelerin bittikçe yenilerinin doldurulması büyük önem taşır. Batch dozajlama sistemlerinde toz hammaddeler silolarda bunkerlerde ve big bag boşaltma ünitelerinde; sıvı hammaddeler ise tanklarda, IBC ya da varillerde stoklanır. Buradan uygun ekipmanlarla batch  dozaj sistemlerine beslenmeleri sağlanır. 

      

Sistemin Açıklaması ve Ekipmanlar

 

Ana Hammaddelerin Stoklanması

Tüketimi fazla olan toz veya granül hammaddeler için silolar kullanılır. Siloların dolumu silobastan ya da bigbag ile  gelen malzemeler için bigbag boşaltma sisteminden pnömatik taşıma yoluyla yapılmaktadır.  Tüketimi daha az olan hammaddeler direkt olarak bigbag çuvallarından kullanılabileceği gibi, bunlar için 3-4 bigbag kapasiteli bunkerler de kullanılmaktadır.

Reçeteye girecek olan sıvı hammaddeer için de tüketim miktarına göre sıvı tankları kullanılır. Uygun pompa ve vana sistemleriyle hassas olarak tartılmaları ve miksere beslenmeleri sağlanır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linklerdeki sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.

 

Katkılar ve Küçük Bileşenlerin Tartılması

Sistemde ana hammadde karışımına ilave edilen, daha az miktarlarda kullanılan katkılar hassas tartım sağlanabilmesi açısından ayrı bir bölümde tartılmaktadır. Bunların miksere beslenmesi direkt ya da yine pnömatik taşıma yoluyla yapılmaktadır. Sistemde helezonlarla beslenen ve malzemelerin tek tek tartılarak toplandığı bir tartı bunkeri olabileceği gibi, vakum taşıma sistemiyle doldurulan ve taşıma esnasında hassas tartım yapabilen tartılı siklonlar da kullanılmaktadır.

 

 

 

Formülasyonun Hava ile Taşınması

Batch dozajlama sistemlerinde ana amaç tartılarak formülasyon haline getirilen karışımın mikser ya da diğer proses makinelerine iletilebilmesidir. Bu amaçla pnömatik taşıma sistemleri sıklıkla kullanılır. 

Taşınacak mesafeye, batch büyüklüğüne ve prosese uygun olarak vakum taşıma sistemi, tartılı siklon sistemi veya yoğun faz taşıma sistemi yöntemlerinden uygun olan seçilerek reçete karışımının kayıpsız bir şekilde taşınarak miksere beslenmesi sağlanır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linklerdeki sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.

 

 

CONTINUE PROSESLER İÇİN REÇETE HAZIRLAMA

Continue dozajlama sistemlerinde, üretime giren malzeme akış miktarı sabittir ve kesintiye uğramadan, ayarlanan kapasitede aynı debide akmaya devam eder. Bu değer toz ve granül maddeler için kg/h, sıvı maddeler için l/h değeri baz alınarak dozajlama yapılır. 

Continue dozaj sistemlerinde formülde bulunan her bir malzeme kesintisiz olarak beslenmekte ve her biri sabit bir boşaltma kapasitesinde çalıştığından karışım oranı her an sabit kalmaktadır. Continue mikserin öncesinde kurulan bu sistemde genellikle bir toplama konveyöründen geçen ana malzemenin üzerine akış halindeyken, yapılacak reçeteye bağlı olarak belli oranlarda diğer katkı malzemeleri beslenerek bir sandiviç yapı oluşturur.

Continue dozajlama sisteminin kullanıldığı bazı sektörler ve uygulamalar şunlardır;

  • Plastik Sektörü : Boru ve profil üretiminde ekstrüzyon besleme sistemleri
  • Deterjan Sektörü : Toz deterjan üretiminde Post Dose enzim ve katkılarının beslenmesi
  • Gıda Sektörü : Unlu mamüller uzun ve çubuk formundaki gıdaların üretimi

                

Sistemin Açıklaması ve Ekipmanlar

 

Continue dozajlama sistemlerinin genel çalışma prensibi olarak,seçilen reçetede kullanılacak tüm malzemeler ayrı ayrı bunkerlere doldurulur ve bunların sürekli dolu kalması sağlanır. Kontrol sistemindeki seviye uyarıları bunkerlerdeki malzeme miktarı azaldığında alarm vererek operatörü uyarır. 

 

Sistemin en önemli ekipmanı gravimetrik besleyicilerdir. Genellikle tartılı azalan ağırlık besleme (loss in weight feeder) sistemleri kullanılır. Her besleyici kendi beslediği malzemeyi, reçetedeki yüzdelik orana göre, kontrol sisteminden girilen akış değerinde (kg/h) dozajlar ve böylelikle hattın sonunda tüm malzemeler istenilen karışım oranında bir araya gelmiş olurlar.

 

 

Gravimetrik besleyici seçiminde beslenecek malzemenin fiziksel özelliklerine ve besleme kapasitesine dikkat edilir. 

Şaftlı Helis Besleyici : Toz formundaki malzemeler için;

Şaftsız Helis Besleyici : Toz formundaki sıkışmaya elverişli malzemeler ve granül formundaki malzemeler için;

Çift Burgu Besleyici : Toz formundaki malzemelerin düşük miktarlarda ve daha hassas dozajlanması için;

Bantlı Besleyici : İri toz ve granül yapıdaki, kırılması ve degrade olmaması istenen malzemeler için kullanılır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz...

GRAVİMETRİK BESLEYİCİLER (LOSS IN WEIGHT FEEDER)

 

SIVILAR İÇİN DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

Düzlem Proses, sıvı dozajlama sistemleri konusunda tank imalatı, mikser imalatı, pompa-vana sistemleri ile sıvı proses otomasyonu yapmaktadır. Sıvı dozajlama sistemlerinde genel olarak yapılan uygulama, tankerlerle gelen malzemelerin stok tanklarına doldurulması, bu tanklardan prosese uygun olarak seçilen tipte pompalarla mikserlere tartım kontrollü olarak mal beslenmesidir.                

  • Sıvı dozaj sistemlerinde hammaddelerin depolandığı tanklar, variller ve IBC konteynerler yoğun olarak kullanılmaktadır. 
  • Sıvı hammaddeler prosese ve malzemeye uygun olarak seçilen pompalarla tartım ünitelerine basılmaktadır. Sistemde genellikle dişli, santrifüj ve pnömatik diyaframlı pompalar kullanılmaktadır.
  • Tankları çıkışlarında ve tartım ünitesi girişlerinde yine prosese ve malzemeye uygun olarak seçilen küresel veya pistonlu vanalar kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz...