Pnömatik Taşıma
Yoğun Faz Taşıma

Yüksek kapasiteli ve uzun mesafeler için ideal...

BASINÇLI KAP (DENSVEYÖR) SİSTEMİ

Yoğun faz pnömatik taşıma (densveyör sistemi) zorlu, aşındırıcı ve tane boyutunda kırılma olması istenmeyen malzemelerin taşınması için en uygun yöntemdir. Ayrıca uzun mesafeli veya yüksek kapasite gerektiren uygulamalar için kullanılan tek yöntemdir. Sistemin birim malzeme miktarı başına kullandığı hava diğer taşıma yöntemlerine göre daha azdır. Bu da sistemde düşük hızlarda taşıma yapılmasını sağlar. Böylelikle düşük hızda ve düşük basınçta yapılan taşıma ile sistemdeki ekipmanların ve dirseklerin uzun ömürlü olarak çalışması ve minumum bakım ihtiyacı gerektirir.

Yoğun faz taşıma sistemlerimiz toz ve granül formundaki dökme malzemelerin yüksek kapasiteli ve uzun mesafelerde taşınabilmesi için ''Destek Hava Kiti'' teknolojisi kullanmaktadır. Bu sayede 300 metre mesafe ve 80 ton/saat kapasiteye kadar sistemleri kurmak mümkün hale gelmektedir. Sistemin düşük taşıma hızı sayesinde kırılgan, hassas, aşındırıcı veya karışım formundaki her tür malzeme, kalitesi ve formu bozulmadan taşınabilmektedir.

Sistemin Avantajları

Sistemin birim malzeme miktarı başına kullandığı hava diğer taşıma yöntemlerine göre daha azdır. Bu da sistemde düşük hızlarda taşıma yapılmasını sağlar. Böylelikle düşük hızda ve düşük basınçta yapılan taşıma ile sistemdeki ekipmanların ve dirseklerin uzun ömürlü olarak çalışması ve minumum bakım ihtiyacı gerektirir. Yoğun faz pnömatik taşıma sisteminin tercih edilmesi helezon konveyör, bantlı konveyör veya kovalı elevatör sistemlerine göre daha verimlidir ve daha az bakım gererektirmektedir. Tüm bunlar düşünüldüğünde basınçlı havanın verimli kullanımı düşük enerji tüketimi ve işletim maliyeti sağlar.

 

Ayrışma Yok - Kırılma Yok.  Düşük taşıma hızı, taşınan ürünün tüm özelliklerini korumayı mümkün kılar. Kırılgan, hassas ve aşındırıcı malzemeler bozulmadan kalır; karışımlar tüm başlangıç özelliklerini korur.
Zor Uygulamalarda Başarı.  Düzlem Proses'in yoğun faz taşıma sistemlerinde uyguladığı metot sayesinde 300 metre mesafe, 80 ton/saat kapasiteye kadar verimli taşıma yapabilme imkanı sağlanmaktadır.
Düşük Enerji Tüketimi.  Taşınan malzeme miktarı - mesafesi düşünüldüğünde ve diğer taşıma yöntemleriyle kıyaslandığında birim malzeme başına kullanılan hava miktarının az olduğu görülür. Zaten ''Yoğun Faz'' tabiri de buradan gelmektedir. 
Düşük Bakım Maliyeti.  Helezon konveyör, elevatör, bantlı konveyör gibi mekanik taşıma yöntemölerine göre çok daha az bakım istiyacı vardır. Enstrüman arızaları dışında yapılacak tek bakım filtre temizleme ve destek hava kiti bakımıdır. Bu da bakım maliyetlerini ve işçiliği oldukça azaltmaktadır.