Proses Otomasyonu
Proses Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Prorses otomasyonu üretimin tek noktadan kontrol edilmesi, proses aşamalarının birbiri ile entegre olmasına ve buna ek olarak bunların üzerinden elde edilen verilerin değerlendirilerek üretimin daha ileri taşınmasını sağlamak amacı ile kurgulanır.